pronto.ee

Tomorrow will be cancelled due to lack of interest

T?kasvanud inimesi peab austama, sest nemad oskavad organiseerida

?el p?al teatab Jack pojale: “Mul on sulle pruut valmis vaadatud.”
Poeg vastu: “Ei taha ma mingit pruuti! Pole siia vaja ?gi naist!”
“Aga poeg, pruut on Bill Gates´i t?!” teatab isa.
“Ok, see muudab nii m?gi!”

Helistab siis Jack Bill Gates´ile ja teatab: “Tere, Bill! Mul on sulle
v?ees pakkuda!”
“Ei taha ma mingit v?eest! T? mul alles 18, noor ja rumal, las kasvab
veel.” vastab Gates.
“Aga see v?ees oleks Maailmapanga president!” j?ab Jack.
“Ok, see muudab nii m?gi.”

N?helistab Jack Maailmapanka.
“Kuulge, kes teil seal see president n?oligi…
?es?a… Mul oleks uus v?a pakkuda!” on Jack otsekohene.
“Meil ei ole uut vaja! Meil on president olemas! V? tubli
inimene.” kostub vastuseks.
“Aga teate, see uus oleks Bill Gates´i v?ees!”
“No jah… See muudab k?nii m?gi…”

Post a comment