pronto.ee

Tomorrow will be cancelled due to lack of interest

Petabaidine kõvekates

Paari-kolme aasta pärast, kannatage veel natuke, arvab asjast Ameerika leiutaja Michael Thomas. Ja erinevalt tavalistest uhuudest on tal lipsu all juba piisavalt muid ettevõtmisi, mis on juba kas realiseeritud või mille tööpõhimõte on kinnitust leidnud.

Hetkel on ta avastanud optomagnetilise metoodika kuidas informatsiooni suurusjärgi võrra rohkem salvestada. Ta on praeguseks suutnud ome tehnoloogiat piisavalt katsetada,m et kindel olla sell toimivuses ning läbirääkimised kõvakettatootjatega käivad. Kui need peaks vilja kandma, siis esimesed prototüübid võiks avalikkuse ette ilmuda kusagilt 2-3 aasta pärast ja umbes 4-5 aasta pärast võiks asi müügil olla. 3.5″ ketta hinnaks prognoositakse hetkel $750.

Post a comment