pronto.ee

Tomorrow will be cancelled due to lack of interest

Palgatõus Eestis

Iga kord kui ma mingeid palgastatistikaid loen uudistest, on artikli küljes tavaliselt mingi miljon vihast kommentaari selle kohta, kuidas kommenteerija palk pole tõusnud ja tema teada pole kellegi sissetulek tõusunud (ja siis loomulikult obligatoorne torge Riigikogu aadressil). Täna siis Postimees küsitleb oma kodulehel inimesi, et kuidas nende palgaga lood on. Küsimusele “Kas olete küsinud viimase aasta jooksul palgatõusu?” olid vastused jägnevad:

1. Ei ole (35%)
2. Olen küsinud, kuid ei saanud (24%)
3. Tööandja ise pakkus palgatõusu (25%)
4. Küsisin ja sain ka palka juurde (16%)

Siit on näha, et tegelikult pole palka jurde saanud kõigest 24%. Enamus kas pole ise küsinud või on juba saanud. Muide, mina isiklikult küll ei julgeks kusagil internetiavarustes praalida sellega, et mul on väike palk ja mulle juurde ei taheta anda. See näitab selgelt tema vajalikust firma jaoks ja tõenäoliselt ka pädevust/kohusetundlikust oma ametikohustuste täitmisel. Muuseas, mina küsin palka juurde ja sain 20% lisa.

Post a comment