pronto.ee

Tomorrow will be cancelled due to lack of interest

Nagasaki

“Fat Man”

Täna 60 aastat tagasi visati teine aatompomm Jaapani linnale nimega Nagasaki. Kui Hiroshimale heidetud pomm (“Little Boy“, 13 kilotonni) oli uraanil põhinev, siis Nagasaki pomm nimega “Fat Man” lõhkepea (20 kilotonni) oli valmistatud plutooniumist.

Muide, Nagasaki pomm oli määratud hoopis teisele linnale, Kokurale ning vaid “tänu” esmase sihtmärgi kohal lasunud paksule pilvekattele sai Nagasaki (ehk alternatiivne sihtmärk) omale kaela surmatoova pagasi. Kokura õnn on seniajani Jaapanis sünonüümiks ilgele vedamisele.

Post a comment