pronto.ee

Tomorrow will be cancelled due to lack of interest

Mustad augud

Päris huvitav seisukohavõtt on selles Nature artikklis kus George Chapline seab kahtluse alla musta augu võimaluse. Tema seisukohatadest lähtuvalt on astronoomilised objektid, mida seniajani on peetud mustadeks aukudest lihtsalt nn. tumeda energia kogumid, mis tekivad pärast tähe kokku langemist. Ausalt öeldes kõlab kogu see jutt üsna usutavalt.

2 Comments

  • Reply Henrik |

    “Universe seems to be composed of a strange ‘dark energy’ that is driving the Universe’s accelerating expansion.” Usutav Indeed. Mõrv toimus eile, kuu oli verine.

  • Reply Pronto |

    Dark energy on juba paarkümmend aastat aktsepteeritud termin ja ka Musta Augu teooriate toetajad ei ole selle kontseptsiooni vastu. Selgub, et arvuta, kuidas tahad, aga suur osa universumi energiast on jäänud “arvele võtmata” ja seda on tõesti sigapalju. Kuna seda kusagilt leida ei suudeta, siis on see tituleeritud tumedaks energiaks: vähemalt senikauaks, kuni see üles leitakse ja parema nimega varustatakse.

Post a comment