pronto.ee

Tomorrow will be cancelled due to lack of interest

Munitsipaalpornograafia

Nagu näha ei ole kohalikud valimised enam kuigi kaugel ning inimestele on kärbeste pähe ajamine alanud. Uusim vorm munitsipaalpornograafiast on pärit keskerakonna lehelt:

Munitsipaalpoed

Kohalikud omavalitsused (KOV) võivad endale luua munitsipaalpoed, kus on võimalik toiduaineid osta üldisest turuseisust madalama hinnaga.

Praegu on turul tekkinud olukord, kus ühelt poolt on toiduainete hinnad väga kõrged, kuid teiselt poolt hakkavad väiksemad põllumehed oma majapidamisi sulgema. Järelikult võtab toiduainete töötlemine ning hulgi- ja jaemüük ära väga suure lisandväärtuse (sest vastasel juhul elaks ju põllumees selliste toiduhindade juures väga hästi).

Seega, kui munitsipaalpood asuks koostööle väiketootjatega, saaksid väiketootjad paremat hinda ja ka munitsipaalpood suudaks toiduaineid odavamalt müüa (praegu kaduma minev lisandväärtus võimaldaks seda). Sellises olukorras ei saaks ilmselt tagada kogu toiduvalikut, kuid munitsipaalpoes oleksid saada põhitoiduained: teraviljatooted, juurvili, puuvili jms. Ühesõnaga, tegelik Eesti toodang, mida väikemajapidamised suudavad otse toota ja mida vanast ajast on inimesed harjunud oma maamajapidamistest saama.

Kaks kanget (peast, mitte kaelast) kes seda kirjutavad on Edgar Savisaar ja Jaan Õmblus, keda millegipärast tituleeritakse majandusasjatundjaks. Kogu see avaldus on pehmelt öeldes küüniline, kuna ükski terve mõistusega inimene ei taha tagasi neid aegu, kus parteigenossed määrasid mis ja kui kallilt lettidele ilmus. Asi on seda õudsam, et osa inimesi on valmis kasvõi oma ema vanatühjale müüma, et aga midagi odavalt saaks. Selliste inimeste toele apelleerimine on solvav kogu rahvale. Rääkimata sellest, mida taoline aktsioon majandusega teeb.

Laias laastus on tegemist plaanimajanduse taaselustamisega, sest kõrvaldades turumajanduse peamise mootori, nõudmise-pakkumise suhte, ongi tegemise täpselt sellega. Kuna väiketootjad ei suuda ka parima tahtmise juures pakkuda sama hinda ja sama ühtlast kvaliteeti (tarbijal ei ole enam võimalik kindla peale valida, kes täpselt tema kauba valmistab, kuna väiketootjad ei suuda garanteerida kõikide soovijate varustamist TÄPSELT SAMA tootega), mis oleks võrreldav suurtootmisega peab tootmist hakkama doteerima. Doteerimine tekitab omakorda ebaõiglast konkurentsi, sest tekib olukord, kus osa tootjaid kes on olnud edukamad ja jätkusuutlikumad saavad ootamatult karistada, kuna nende väiksematele konkurentidele hakatakse peale maksma. Põhimõtteliselt on see märk sellest, et lõpetagem see mõttetu effektiivsus ja edukus. Näiteks kvaliteedi seisukohalt ei oleks eriti mõtet toota midagi paremini kui naaber, sest kohalik omaviletsus ostab kauba igal juhul ära kuna ta on selle sisuliselt juba dotatsioonidega ette kinni maksnud.

Oluline kogu selle asja juures on ka see, et kogu protsess eeldaks mingi ETKVL-i laadse struktuuri loomist, mis tegeleks logistika, ladustamise ja tegevuse plaanimise (plaanimajandus!). Kaugemalt vaadates tundub tegemist olevat ohtlikult riikliku dumpingu laadse ettevõtmisega, mis kogu majanduskliima totaalselt uppi lööb ning pärast mida võiks Eesti heaga öelda adjöö WTO-dele ja muudele kaubandus ning majandusorganisatsioonidele (kaasa arvatud EL). Keegi ei soovi arendada majandustegevust riigis, kus aus konkurents on põlu all.

Arvestades sellega, et keegi ei taha eriti midagi kallimalt osta tekiks munitsipaalpoode luues olukord, kus osa kaupu on mõistlikum sealt osta. Et garanteerida seda, et keegi hulgi kokku ei ostaks ning nõnda kunstlikku defitsiiti ei tekitaks (näiteks kallimalt edasi müümise eesmärgil) tuleks kehtestada kvoodisüsteem (loe talongid), mis määraks kui palju keegi võib omale midagi osta. Kes keelaks näiteks Selveril osta oma nodi munitsipaal ETKVL-lt, kui sealt saaks odavamalt kui mõne teise tarnija käest? Aga suured poed jäävad ju alles? Vale puha .. suured poed spetsialiseeruvad ümber ning hakkavad müüma ainult neid kaupu, mis garanteeritult kasumit toovad. Partiide vähenedes hävivad tootjad ja kasvab hind, tekitades lõpuks olukorra, kus munitsipaalpood ei suuda tarnida ja suurkauplus ei taha ehk teisisõnu ühest kohast ei saa ja teisest saab endisest kallima hinnaga, kuna väiksemad partiid ja müügiriski lisamine tõstab hinda.

Üldiselt ma isegi ei tea miks ma nõnda lolli idee üle vahutan siin! Piinlik on, et kogu selle pornograafiaga on lagedale tulnud selle linna pea, kus ma elan. Inimesed andke andeks, meil ei ole siin kõik sellised.

Post a comment