pronto.ee

Tomorrow will be cancelled due to lack of interest

Kuidas koostada meeskonda

Reedel tuli korra jututeemaks selline asi nagu töötava tiimi moodustamine: millised liikmed, milline juht, millised meetodid. Nädalavahetusel jalutasid ma mõttes läbi kõik oma eelnevad projektid, seejärel kõik projektid millest ma mingisugust ülevaadet olen omanud ja seejärel lihtsalt erinevad sõrpuskonnad (kuna olemuselt on ka need meeskonnad). Huvitaval kombel tuleb välja, et kuigi edukust on võimalik mõõta mitmeti, on reaalselt edukas tiimis ALATI täidetud kolm rolli: Primadonna, Muul ja Narr.

Nende rollide juures on tähelepanuväärne ka see, et neid ei saa otseselt määrata, vaid peavad ise kujunema omavahel haakuvaid inimesi kokku kuhjates. Loomulikult saab nende rollide tekkimist ka julgustada ja kindlasti ei tohi nende tekkimist takistada — kuigi mõningastel puhkudel tunduvad need olevat emsapilgul produktiivsust pärssivad. Oluline on ka see, et kui tegemist on projektiga, siis projektijuht ei tohi olla ükski neist, sest sellisel juhul läheb kogu triumviraat balansist välja. Ma ise nimetan neid rolle primaarseteks rollideks. Muide, eksisteerib ka mõningane kogus sekundaarseid rolle, aga nendest räägime mõni teine kord.

Kuigi need rollid võivad erinevates olukordades mõnevõrra erineda on nad huvitaval kombel siiski alati äratuntavad. Katsun kirjeldada tüüpilist mingi rolli inimest:

Primadonna.
Primadonna on tavaliselt kõikide ettevõtmiste aju. Projektis on ta inimene, kes tavaliselt tuleb lagedale enamuste heade ideedega ning kelle teadmiste hulk ei lakka ülejäänud liikmeid kunagi hämmastamast. Primadonna on kõigest sellest ise suurepäraselt teadlik ja tänu sellele nõuab ja naudib ta pidevat tähelepanu ning lugupidamisavalusi. Õigupoolest tänu sellele ta oma ideedega lagedale tulebki — need kaks asja on tema suurimateks motivaatoriteks. Paraku on Primadonna ka tavaliselt tujukas — geniaalsusega varjupooleks on see, et kui tal ikka tuju pole, siis temalt väärtusliku inputi oodata ei ole mõtet. Enamgi veel, Primadonnat ei ole võimalik ka karistada, sest sellisel juhul võib ta sootuks lahkuda.

Muul.
Muul on visa, süstemaatiline ja järjepidev tööloom. Ta hoiab tavaliselt veidike omaette ning leiab, et kogu ülejäänud tiima laseb tema seljas liugu. Osaliselt on tal selle koha pealt ka õigus, ainult et ilma ülejäänud tiimita poleks tema tööl mitte mingisugust väärtust. Tänu sellele, et ta tunneb ennast kogu aeg ärakasutatuna tuleb temaga pidevalt tegeleda, sest kui ta lõplikult solvub, siis sellest head nahka ei tule. Muul on tavaliselt ka tiimi kõige paremini tasustatud liige ning tänu sellele on teda võimalik ka karistada — kes see ikka tahaks oma soojast kohast ja heast ninaesisest loobuda. Muul on tegelikult see inimene, kes Primadonna head ideed realiseerib ning nende kahe vahel läheb teinekord sõneluseks, kelle omad nad algselt siis olid. Muula lojaalsus meeskonnale on ostetud lojaalsus — iga tiimijuht peab seda meeles pidama.

Narr.
Narr on kõige veidram ja samas komplitseeritum tegelaskuju. Kui võtta nii, et Primadonna on aju ja Muul on lihas, siis Narr on kõikide asjade süda — või hing. Teda peetakse esmapilgul tavaliseks hampelmanniks ning Narr pigem süvendab teadlikult seda seisukohta. Tänu sellele peetakse teda automaatselt ohutuks ning talle räägitakse asju, mida teistele ei räägita. Narri sarm ja näiline süütus lubavad tal nii tiimi juhile kui ta teistele tiimi liikmetele välja öelda asju, mida teiste puhul kunagi ei andestataks ja seetõttu jääb talle alati tänamatu sotsiaalne töö ning sisekommunikatsioon. Sellele tõttu on Narr kõige informeeritum liige kogu meeskonnas — võimalik, et isegi paremini informeeritud kui juht. Samuti suudab ta tihtipeale ainsana näha nn Suurt Pilti. Üks asi, mis teda tõeliselt väärtustab on tema lojaalsus, kuid siin on oluline teada kellele ta lojaalsus kuulub. Kõige parem variant on selline, et tema lojaalsus kuulub tiimile ja selle eesmärkidele. Teine variant on see, et tema lojaalsus kuulub juhile — Narridel on tavaliselt sisse-ehitatud hierarhiatunnetus ning kuna neile on lubatud rohkem kui härgadele, siis saavad nad tihti läbi ka kõrgema ešeloni tegelastega. Eksisteerib ka variant, et Narr on lojaalne iseendale. Sellisest tegelasest tuleb võimaluse korral kohe vabaneda, sest tiim on tall ainult vahendiks, mis oma funktsiooni minetades minema visatakse. teinekord võtab Narr ette asju, mis esmapilgul tunduvad arusaamatud või vahel isegi kahtlaselt sarnased sabotaažile, kuid ärgem unustagem seda, et ta on tõenäoliselt kõige informeeritum ja ja samas ka kõige lojaalsem. Teinekord on vaja teha asju, mis tunduvad drakoonilised. Reeglina Narr teab mida ta teeb ning oskab ka vahendeid valida. Kui tiimis keegi muutub ettevõtmisele ebalojaalseks või keerab meeskonnale mingit muud moodi käru, siis on just Narr see, kes ta avastab ja välja juurib. Narr stabiliseerib muuhulgas ka Primadonna, Muula ja kogu ülejäänud meeskonna omavahelisi suhteid. Narri käest ei ole mõtet oodata erilist produktiivsust, sest tema funktsioon on teistsugune.

Nagu te näete ei rääkinud ma midagi oskustest ja muudest selistest asjadest. Seda sellepärast, et see on loomulik. Keegi ei hakka tiimi korjama inimest, kes oma tööd ei valda. Aga teadmised ja produktiivsus pole kaugeltki kõige tähtsamad, sest see oleks sama hea kui ehitada kella, mis koosneb ainult kõige suurematest hammasratastest, lootes, et nii saabki kõige parema ja täpsema ajanäitaja. Ega ikka ei saa küll — iga töö jaoks on oma riist.

Post a comment