pronto.ee

Tomorrow will be cancelled due to lack of interest

Kättesaadavusaugud

Nüüdseks on siis selgunud trenniajad — Esmaspäeval kell 18:30, teisipäeval kell 20:00 ja neljapäeval kell 20:00. Nagu näha on eelmise aastaga võrreldes üks laks nädalas juures. Sessiooni pikkus peaks olema endine: poolteist tundi. Ma märgin selle igaks juhuks ära, sest nende poolteisttundide jooksul ei ole ma suure tõenäosusega isegi telefoni teel kättesaadav.

Post a comment