pronto.ee

Tomorrow will be cancelled due to lack of interest

Hüperruumimootor leiutatud?

New Scientistist on pärit järgnev uudis: juba mõne aasta pärast kui nende teooria vett peab, hakkavad teadlased katsetama mootorit, mis sisuliselt aitab liikuda kosmoses valgusest palju kiiremini. Hetkel pakutakse välja, et marsile jõudmiseks kuluks sellel seadmel 3 tundi ja lähima tähesüsteemini 80 päeva. Kas see kõik vastab tõele? Ei tea, kuid American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA), US Army ja US Department of Energy’s Sandia National Laboratories on asjast igatahes tõsiselt huvitunud.

Kogu see värk baseerub eksentrilise ja üksjagu salapärase teadlase Burkhard Heimi (09.02.1925 – 14.01.2001) teooriatele. Kuna enamus tema töödest on avaldatud saksa keeles ning paljud tema teooriad ei ole kooskõlas hetkel tunnustatud tõekspidamistega ei öelnud tema nimi ingliskeelse maailma jaoks suurt midagi, mistõttu teda suuresti ignoreeriti (mis võis isegi hea olla, sest mees sai rahulikult oma asjadega tegelda ning ei pidanud võitlema irvhammastega). Mehe erialadeks oli teoreetiline füüsika ja kvantmehaanika ning tema unifitseeritud väljade teooria nimi oli tinglikult “Kõige Teooria”.

Laias laastus on tema seisukoht, et meie jaoks tajutamatuid dimensioone appi võttes on võimalik liikud valgusest tükk maad kiiremini. Kuna mitmed tema ennustused on viimasel ajal tõeks ostunud on tema töödele märkimisväärselt suuremat tähelepanu hakatud osutama. Ehk õnnestub tõesti veel meie eluajal inimesel oma lipp ka Alfa Kentauril mõnesse planeeti lüüa?

5 Comments

Post a comment