pronto.ee

Tomorrow will be cancelled due to lack of interest

Eesti viinamüügi eripära

Istun ja imestan juba tükk aega selle üle mis toimub. Ühed tahavad, et keelataks, teised, et lubataks. Mõlemalt poolelt tuli päris pikalt üsna palju retoorilist möla — kuni viimase ajani, mil hakati reaalseid numbreid võrdlema ning statistikat analüüsima. Selle järgi selgub, et Eesti on selles valdkonnas Euroopas tegelikult üks paremal järjel olevaid riike. Loomulikult ajas see keelu pooldajaid tagajalgadele, kes suutmata midagi mõistliku omat poolt välja käia lisasid mängu kriiskamise, hüsteeria ja demagoogia. Olgu, las see jääb nende enda südametunnistusele — koerad hüsteeritsevad ja kaameleid see ei koti.

Ma omalt poolt tõstatakse hoopis teise küsimuse. Nimelt praegune seadus LUBAB alkoholireklaami pärast kindlat kellaaega. Praegune alkoholimüüki reguleeriv määrustik KEELAB alkoholimüügi pärast mingit kellaaega. Laias laastus peaks ju mõlemal puhul olema poolt- ja vastuargumendid samad, ning vastupidist on ka väga vilunud demagoogil raske väita. Ometigi on neid tõlgendatud täpselt rist vastupidi. Äkki peaks midagi SELLE sümmeetriaga ette võtma?

One Comment

Post a comment